Storingsdienst

Veiligheid Voorop met VCA

april 12, 2022

R&W wederom VCA gecertificeerd

Als batterijenspecialist en -leverancier werken wij dagelijks met chemische stoffen. Het is voor ons vanzelfsprekend dat wij daarmee op een verantwoordelijke manier te werk gaan.
Veiligheid voor ons personeel en voor de gebruikers van de batterijen hechten wij veel waarde aan. Hierdoor zorgen we ervoor dat we altijd over een geldige Vca-certificaat beschikken.

 

Wat is VCA?

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu, Checklist Aannemers.
Met deze certificering bewijzen we dat we in ons werk altijd de veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen waarborgen.
Dit voeren wij o.a. uit door ons aan de veiligheidsvoorschriften te houden die door de fabrikanten van onze producten gesteld worden en het naleven van de Arbowetgeving. Tegenwoordig  is lithium een bekende stof waarvan men weet dat er zorgvuldig mee omgegaan dient te worden om gevaarlijke risico’s te kunnen vermijden. Wij leveren lithiumbatterijen en geven daarover advies hoe men ermee dient om te gaan.

 

BMWT-keuren

Een batterijenspecialist noemen we ons niet zomaar. Wij vinden dat een ware batterijspecialist naast het hebben van kennis over verschillende batterijen ook weet hoe je een batterij dient te onderhouden om het zo optimaal mogelijk in te kunnen zetten. Naast het geven van advies, ontzorgen wij onze klanten door middel van onze service- en onderhoudsdienst. De tractiebatterijen die benut worden in het intern transportmateriaal dienen periodiek gecontroleerd te worden middels een BMWT-keurmerk. Ook hier kunnen wij voor zorgen.

Vragen over een onderhoudscontract of BMWT-keuren?

Neem telefonisch contact met ons op of via mail:
0318-690088 | info@r-w.nl

Naar overzicht