Storingsdienst

Wetgeving laadstation, NPR 3299 Nederlandse Praktijk Richtlijn

De Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 3299: “Veilig werken bij het laden van tractiebatterijen”

Deze praktijkrichtlijn vormt een handleiding betreffende inrichting en gebruik van ruimten voor het laden van conventionele tractiebatterijen voor industriele professionele toepassingen.

De praktijkrichtlijn is een samenvatting van normen, voorschriften, wetgeving, veiligheidskeuringen en adviezen, welke door verschillende instanties worden gehanteerd. Deze wetgevingen, normen en voorschriften zijn vastgelegd in bijvoorbeeld de Europese ATEX-137 richtlijn, de Nederlandse richtlijn bodembescherming, ARBO-wetgeving en diverse Nederlandse normen zoals NEN 1010 en NEN 3140.

Belanghebbenden, zoals leveranciers en gebruikers van (industriele) tractiebatterijen, inspecteurs en controlerende ambtenaren, kunnen deze praktijkrichtlijn als leidraad gebruiken bij het inrichten en toetsen van laadruimten of laadplekken conform, de in deze markt geldende, regels en wetten.

Omgaan met risico’s

Deze praktijkrichtlijn behandelt het risico-assessment met betrekking tot uiteenlopende gevaren zoals explosierisico’s, elektrische risico’s en risico’s op het vlak van gezondheid en milieu. Daarnaast geeft deze praktijkrichtlijn de belangrijkste bepalingen hoe met deze risico’s omgegaan kan worden. Deze Nederlandse Praktijkrichtlijn is te bestellen via www.nen.nl

Producten

Bekijk ook de andere producten binnen laadstation

Meer informatie over onze producten?

Heeft u vragen over onze producten of onze dienstverlening? Bel dan naar tel. 0318 - 69 00 88 of stuur ons een bericht

Service & onderhoud

Wij staan tevens tot uw dienst voor het bijvullen van uw batterijen, het uitvoeren van onderhoud en het keuren van uw batterijen en laders. Onze monteurs komen graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken. Al onze service monteurs hebben een VCA certificaat en zijn BMWT keurmeester.

Lees meer